childish-page-banner
Какво е PLC и защо ви е необходим?

Индустриален интернет на нещата или Индустрия 4.0 е това, което наричаме приложение на IoT решения в производството. То има силата да ускори както събирането, така и достъпа до огромни количества данни, да ги направи ефективни и да работи с тях. Въпреки че някои съвременни машини предлагат модерен хардуер в това отношение, не е лесна задача да се замени една машина в производствената линия. Тук идват PLC. Те са утвърдени системи, използвани широко в заводите, но са и мост към IIoT.

PLC (програмируеми езикови контролери) са широко използвани индустриални компютри, предназначени за дистанционно управление на системните процеси. Вместо да има множество устройства и служители, които управляват различни системи и задачи, PLC могат да се справят с всички тях наведнъж (точно както при управлението на автоматични врати, превключването на светофари и др.)

Как са се появили PLC?

Още през 60-те години на миналия век за извършване на подобни процеси в промишлеността са се използвали електромеханични релета. Те обаче бяха много големи и тежки обекти, трудни за поддръжка и работа. Това подтиква инженерите да измислят нови технологии за производство и в крайна сметка се стига до разработването на прототипа на PLC от Ричард Морли.

Защо може да ви е необходим PLC?

Създателите полагат много усилия, за да се уверят, че тяхното изобретение решава съществуващите проблеми и е много по-лесно за използване. Съвременните PLC са много по-напреднали от електромеханичните релета по отношение на скоростта, надеждността, рентабилността и управлението на данните и възможността за тяхното регулиране. Това означава, че PLC могат да се адаптират към промени и различни изисквания, а също така са в състояние да извършват диагностика и да идентифицират недостатъци на системата.

PLC се състоят от:

  • Централен процесор (CPU), който дава инструкции на PLC за това как да функционира. Той съдържа паметта на компютъра и съхранява всички данни, необходими за диагностиката и работата на различни машини. Централният процесор може да комуникира с други устройства и PLC системи.
  • Входно-изходни модули, които насочват необходимата информация към централния процесор и предават задачите многократно. Те могат да бъдат цифрови или аналогови устройства. Примери за входни устройства са сензори или превключватели, а за изходни устройства - светлини, клапани или други.

Настройка на PLC

Както всяко друго устройство, PLC се нуждаят от "инструкции" за това как да работят. Те обикновено се дават чрез устройства за програмиране или софтуер и се изтеглят в оперативната памет или паметта на PLC. За програмирането на PLC могат да се използват различни езици за програмиране (списък с инструкции; структуриран текст; функционална блокова схема и други), но Ladder Logic е най-използваният, тъй като е доста лесен за четене и програмиране.

Функциониране на PLC

След написването на програмата и задаването на входно-изходните модули PLC обработва информацията, изпълнява зададените инструкции и дава крайния резултат. След като се определят входовете и изходите, PLC работи в повтарящ се режим. Процесът включва етапи, по време на които се извършва сканиране на входните данни, след което се изпълнява създадената от потребителя програма, следва сканиране на изходните данни и комуникация с други устройства и извършване на диагностика.

Единични и модулни PLC

Съществуват два вида PLC, които можете да използвате в зависимост от вашите нужди. Унитарните PLC са по-компактни и по-прости, с даден брой входно-изходни точки и обикновено могат да бъдат директно свързани към устройствата или приложенията. Модулните PLC, от друга страна, ви дават по-голяма гъвкавост по отношение на персонализирането и добавянето на I/O модули.

Преди да изберете подходящия PLC за вашите нужди, е добре да сте наясно дали ще го внедрявате в нова или съществуваща система, колко входно-изходни точки са необходими, колко сложни са процесите, които ще контролирате, какъв език за програмиране ще използвате и в какъв тип среда ще работи вашият PLC.

PLC все още се използват много широко и ще останат на фокус в повечето индустрии, въпреки че трябва да се адаптират към новите технологии на производство, които се внедряват. През следващите години те трябва да бъдат по-адаптивни към климатичните промени и дистанционното управление и съвместими с индустриалния интернет на нещата за по-добро управление на данните.

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy