childish-page-banner

Какво е Build-Operate-Transfer (BOT) модела и защо е толкова популярен?

Представяне на BOT модела

Моделът Build-Operate-Transfer (BOT) е начин за изграждане на международни екипи чрез местен партньор, особено в ИТ сферата. Екипът се прехвърля от доставчик към компанията майка, когато двете страни са готови. Build-Operate-Transfer се използва като алтернатива на разширяването на съществуващите вътрешни софтуерни екипи или възлагането на външни партньори за развитие.

Характеристиките на BOT, които го правят толкова привлекателен, са следните:

 • Възможност да разчитате на местен партньор с доказан опит
 • Намалени рискове за предприятието майка
 • Екип от разработчици с по-голяма дълбочина на разбиране на бизнеса и неговата култура (срещу страничен външен екип)


BOT - основните варианти

Има основно два начина за подход при преминаване към модел Build-Operate-Transfer. 

Първата опция е местният партньор да създаде дъщерно дружество и след известно време да го продаде на предприятието майка, прехвърляйки собствеността, когато основното предприятие е готово да го поеме. Ползите на този вариант са следните:

 • Собствеността върху цялото дъщерно дружество се прехвърля бързо в една стъпка, когато пожелае предприятието майка.
 • Осигурява безпроблемен преход за екипи, доставчици и клиенти.

Втората опция включва създаване на дъщерното дружество на по-късен етап. То се създава, когато предприятието майка желае да осъществи прехвърлянето. Предимствата на този вариант са:

 • Първоначалните рискове са намалени за предприятието майка, което им позволява да изпробват модела на офшоринг.
 • По-малко организационна работа в началото (повече в момента на прехвърляне към обекта майка).


Трите етапа на BOT модела

Моделът Build-Operate-Transfer може да бъде разделен на три етапа, всеки от които води до приближаване към целта за създаване на екип в чужбина.

 1. Изграждане /Build/ - изграждане на екипа, гарантиране, че той е готов да работи успешно и разполага със собствена бек-офис поддръжка /човешки ресурси, отдел финанси и т.н./
 2. Експлоатация /Operate/ - управление на дъщерната организация в сътрудничество с предприятието майка. Сигурност, че екипът е добре интегриран и съобразен с нуждите на родителското предприятие.
 3. Прехвърляне /Transfer/ - Прехвърляне контрола и собствеността на екипа върху клиента, когато е готов.

Ако моделът Build-Operate-Transfer звучи като подходящо решение за Вас, то е много вероятно да си зададете въпроса “От къде да започна?” За да Ви помогнем, ще изброим 8 основни теми, които да разгледате с Вашия избран местен доставчик на BOT услуги.

1. Координиране на целите и обхвата на работа - определете рамката на проекта, както идея за целите и обхвата. По този начин могат да бъдат идентифицирани дългосрочните цели, заедно с необходимите роли и възможности. Това са и основите за цялостното протичане на проекта.

2. Определяне на процеси, организационна структура и управление - тази стъпка установява бъдещата структура на проекта и я прави достъпна. Тук се  включват:

 • Ролята на екипа в чужбина;
 • Размерът на екипа по отношение на цялостния проект;
 • Срокове и етапи;
 • Подробности за услугите или продуктите, които разработвате;
 • Инвестиционни и бюджетни специфики

3. Създаване на местно дъщерно дружество - Тук разполагате с гъвкавост, тъй като това може да се случи в различни етапи на процеса.

4. Създаване на офис и бек-офис - Наличието на физическо присъствие в чужбина изисква спазване на местните закони, така че е разумно да изберете уважаван местен партньор, който да създаде вашия офис и да управлява бек-офис операциите (т.е. мениджмънт на управлението, администрация и офис пространство).

5. Подбор и създаване на екип - Намирането на подходящите служители е основата на проекта. Обикновено клиентът има последната дума при избора на профилите, както може да има и както може да запази контрол и върху нивата на заплатите.

6. Сътруднически екипни операции - В хода на работата трябва да се проследи дали процесите и структурата се нуждаят от корекции. Ефективната комуникация във вашата организация е от съществено значение, като същото важи и за сътрудничеството между предприятието майка, доставчика на BOT и трети страни (т.е. счетоводител, наемодател на офис, продавачи).

7. Редовно отчитане, включително одити - Операциите вече са в ход и междинните резултати на новия екип започват да се виждат. В този момент е важна регулярната обратна връзка, навременни и точни доклади и одити като начин за изпълнение на фирмените изисквания, за да имат всички участници представа за постигнатия напредък.

8. Планиране и изпълнение на прехвърлянето - Включва надлежна проверка, изготвяне на документи и запознаване с всички операции, извършвани от доставчика. Уверете се, че всичко е ясно за екипа, който ще поеме операциите.


Времева рамка на BOT модела

Прехвърлянето на собствеността на предприятието обикновено се случва след 12-18 месеца, но трябва да внимавате за възникването на критични етапи. През първите 3 месеца най-често започвате с набиране на персонал и откриване на офис със служители. В рамките на оперативния етап (4-11 месеца) се увеличава броя на служителите, в съответствие със спецификата на плана. Месеци 12-18 са фокусирани предимно върху етапа на трансфер на модела, където местният обект и екипите се подготвят да бъдат предадени на основното предприятие.


Ползите от използването на BOT модел

BOT моделът може да ви позволи да настроите вашите местни операции по-рано (2-3 месеца спрямо 6+ месеца за организации, които продължават самостоятелно), да намалите рисковете и да изградите солидна основа за по-нататъшен растеж на вашия офшорен екип. Някои от основните ползи са:

 • достъп до мрежа от надеждни местни партньори
 • подобрява съотношението време-стойност
 • намален риск от създаване и експлоатация на предприятие в чужбина
 • минимизира усилията преди трансфера
 • достъп до допълнителни услуги

Ако се интересувате от въвеждането на BOT моделът или търсите алтернативи на аутсорсинга, свържете се с нас, за да научите повече. 
 

Новини

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy