childish-page-banner
7 причини за повреда в оборудването (и как да ги избегнем)

Повечето от причините за повреда на оборудването идват от няколко теми, свързани с цялостната работа на машините. Тези седем предотвратими проблема представляват над половината от настъпващите вреди по оборудването:

1. Пропуски в обучението на операторите
Въпреки опита и знанията си, хората все пак са склонни да правят грешки, забравяйки важни принципи от обучението, поради умора или просто мързел. Липсата на разбиране от оператора за това как работи дадено оборудване и какво е в състояние да го повреди, води до повреди и ненужни ремонти. 
Решението е стриктно спазване на правилата и процесите за обучение, но и стриктни правила за това, кога един оператор може да замести друг при работата с дадена машина. 

2. Игнориране на предупредителни сигнали
Опитният оператор успява да идентифицира потенциален риск в машината, дори да няма въведена SCADA или predictive maintenance система. Знанието за това какво ни казва машината, както и воденето на дневник за обслужването и експлоатацията, принуждава операторите да не пренебрегват предупредителни сигнали и дава набор от предпазни мерки и стъпки за действие.
Въвеждането на система за мониторинг на състоянието на машината е най-актуалното решение, което се предлага на пазара. Преди него, или паралелно с него, е изключително важно да има система, която организира съхраняването, предаването и отчитането на тази информация. В 21-ви век, тази система трябва да бъде дигитална, или Система за управление на обслужването (CMMS - Computerized Maintenance Management System). Единственото местно решение, което има всички характеристики на CMMS е Fabrico.

3. Претоварване възможностите на машините
Това е сериозен и скъп проблем, който се случва не само на неопитни оператори. Често това включва и отлагане на необходимите и препоръчителни периоди на поддръжка, които водят до повреда на оборудването. 
Намирането на правилния баланс между работа и поддръжка е решението тук. Съответно, необходимо е установяването на регулярни срещи и система за планиране между производствения ръководител и техническия ръководител. 

4. Пропуски в обслужването
Най-сериозният проблем, който причинява повреди в оборудването, са пропуските в поддръжката и отлагането й. Това е и най-лесният проблем за предотвратяване. Използването на система, подобна на Fabrico, която да гарантира отчетността от всички оператори и техници, може бързо и лесно да ограничи голяма част от рисковете.
Превантивната поддръжка може да идентифицира малки проблеми с евтини решения, преди те да станат големи, скъпи повреди. Когато използвате ефективни стратегии за контрол на запасите, за да сте сигурни, че разполагате с подходящите резервни части за най-често срещаните задачи по поддръжката и неизправности, престоят при рутинна поддръжка и ремонт е минимален. Според анализ на американското министерство на енергетиката, превантивната поддръжка води до:

  • До 30% намаление на разходите за енергия и поддръжка
  • 35% до 45% по-малко аварии
  • Намаляване на неоперативното време с до 75%

5. Износени компоненти
Смяната на части е скъпа, но повредата на основен компонент може да доведе до домино ефект и да породи необходимостта от подмяна на други части, които все още имат експлоатационен живот. Проверката е ключът към предотвратяването на големи повреди на компонентите и дългия живот на оборудването.

6. Електрическа неизправност 
Редовната проверка на мрежата и връзката й с електрическите устройства е отговорна задача, неслучайно обикновено главният енергетик в един завод се ползва с голямо уважение.  

7. Културата в екипа
Всички са били там - големият натиск от ръководството означава, че няма нито една секунда за спестяване, ако имате надежда да постигнете производствените си цели. При тези обстоятелства може да бъде толкова изкушаващо (и толкова лесно) за оператор или работник по поддръжката да забележи, че нещо не работи на 100% и да каже: „Това ще го проверим по-късно, когато нещата се успокоят”. Но нещата никога не се успокояват, или ако случайно се успокоят, а не се пази правилна история за идентифицираните потенциални проблеми, например са записани на хартия или споменати мимоходом на някой от техниците, те стават големи проблеми. 
Промяната на културата е дълъг процес, но бързият начин да се създаде култура на отчетност и дисциплина е именно въвеждането на CMMS.

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy