Data Scientist

ChildishAI съчетава силата на Data Science и AI, както и огромния си технологичен опит в надеждни персонализирани софтуерни решения. Ние сме екип с богат опит в индустрията, който консолидира бизнес визия и технически умения, за да ускори растежа ви и да донесе на бизнеса ви конкурентно предимство.

Уникалното в нашата компания е, че част от акциите се притежават от фондация Podarete kniga/ Подарете книга, факт, който малко от нашите клиенти знаят, но всички наши колеги оценяват - ние не просто работим, ние работим за каузата на 500 деца.

Присъединете се към нашия разрастващ се екип в ChildishAI. Това е отлична възможност за вас да изграждате нови системи, да въвеждате най-добрите практики в бизнеса, както и да помагате в подобряването на съществуващите модели.


Като Data Scientist (учен в областта на данните) ще бъдете ключова част от нашия Data Insights squad. Ще работите с разнообразни клиенти от различни индустрии, за да създавате сегментиране, базирано на данни, да разработвате напредничави алгоритми и да изготвяте прогнозни и прескриптивни функции за клиентите. Ще помагате на клиентите да превръщат данните в полезни изводи, които водят до осезаеми резултати, подобряват производителността и помагат на клиентите да постигнат конкурентно предимство пред своите конкуренти. Тази позиция изисква задълбочено разбиране и използване на инструменти за статистически анализ и анализ на данни.

 

Описание на позицията

 • Участие в разработването, валидирането и предоставянето на алгоритми за machine learning и статистически модели;

 • Разработване, валидиране и изпълнение на алгоритми за machine learning и прогнозни модели с цел проучване на проблеми, откриване на модели и препоръчване на решения;

 • Извършване на анализи на структурирани и неструктурирани данни за решаване на умерено сложни бизнес проблеми чрез използване на усъвършенствани статистически техники и математически анализи;

 • Проучване, изследване и тълкуване на големи обеми данни в различни форми;

 • Използване на комбинация от методи за данни (Data Science), като SVM, невронни мрежи, "дървета на решенията" и регресионни модели, за да подпомогнете предоставянето на решения за прогнозен анализ;

 • Работа със старши Data Scientists за разработване на изисквания и документи за техническа спецификация, които да се използват от Data Engineers;

 • Създаване и оценяване на нуждите от данни на възложените проекти и гарантиране на целостта на данните;

 • Проучване на съществуващите данни и препоръчване на допълнителни източници на данни за подобрения;

 • Документиране на проектите, включително бизнес цели, събиране и обработка на данни, методология за моделиране, подробен набор от резултати и аналитични показатели;

Какво очакваме от вас?

 • Магистърска степен по Data Science, статистика, икономика, компютърни науки, математика, физика или свързана с тях приложна област на науката за данни; докторантурата е предимство;

 • 1-3 години опит в разработването на решения за прогнозен анализ и използването на алгоритми за machine learning;

 • Опит в предоставянето на решения, използващи регресионно моделиране или техники за machine learning;

 • Професионално ниво на разбиране на методите за machine learning и deep learning, включително познаване на техники в областта на клъстеризацията, класификацията, регресията, оптимизацията, препоръките, natural language processing;

 • Способност за идентифициране на ефективни, подходящи статистически и/или математически методи за решаване на сложни бизнес проблеми;

 • Опит в работа в среда за big data на AWS или MS Azure; силно желателен е опит с Databricks;

 • Опит в разработването и прилагането на решения за прогнозен анализ на Python; опитът с PySpark или R е плюс;

 • Опитът в използването на библиотеки за deep learning (PyTorch, Tensor Flow, Keras) е силно препоръчителен;

 • Опит в разработването на DS решения за дигитален маркетинг е желателен;

 • Опит в обработката на структурирани и неструктурирани данни;

 • Желателно е да имате опит с текстови анализи или анализи на речта;

 • Възможност за самостоятелно създаване на SQL заявки за извличане на данни от бази данни и манипулиране на големи обеми данни (както във висок, така и в широк формат)

Какво ще получите

 • Чудесен екип от колеги, които работят за добра кауза;
 • Плоска организационна структура, в която ръководството винаги е насреща, за да ви чуе;
 • Гъвкаво работно време
 • Възможност за работа от разстояние
 • Допълнителна здравна застраховка

Кадндидатствай тук

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy